Giresun'da Fındık İşçiliği ve Patoz Ücretleri Belirlendi...

Giresun'da fındık işçilik ücreti 38 lira, patoz ücreti ise 110 lira olarak tespit edildi... İlimizde; 2014 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde (işçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu olarak) çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 17 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Yüksel Çelik başkanlığında toplandı.

Toplantı sonucunda komisyon tarafından alınan Karar gereğince 2014 yılı hasat döneminde;

Fındık toplama işlerinde 16 yaşından küçük çocukların, çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmaması, Tarım Aracı Belgesi olmayan aracılardan işçi alınmaması kararlaştırıldı.

İşçi ve patoz ücretleri ise şu şekilde belirlendi:

Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Fındık toplama işlerinde çalıştırılacak tarım işçilerine, yemek işverene (bahçe sahibine ) ait olursa günlük 38,00 TL., yemek işçilere ait olursa günlük 40,00 TL. net ücret ödenmesine, kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına 0,33 TL. ödenmesine, Hasat döneminde çalışacak aşçılara da günlük 50,00 TL. net ücret ödenmesine, Toplanan fındıkların taşınması işinde çalıştırılacak çuvalcılara; yemek işverene ait olursa 58,00 TL. yemek işçiye ait olursa 62,00 TL. net ücret ödenmesine, katırcıya (katırı ile birlikte) 135,00 TL. günlük net ücret ödenmesine, Patoz çekim ücretinin; ton başına 110,00 TL. kilogram başına 0,11 TL. olarak ödenmesine, Fındık patozların da fındığın kırılmasını önleyici tedbirleri patoz sahiplerinin almasına, fazla fındık kıran patozların çalıştırılmamasına, fındık patozlarıyla fındık çekim işinin yol kenarlarında ve yol üzerinde yapılmamasına, İşçilerin İlimize gelişlerinde yerleşecekleri toplulaştırılmış yerleşim (konaklama) yerlerinden, çalışma yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılmasına (otobüs, minibüs, otomobil, vb.) İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenmesine, Yol kenarında ve yol üzerinde fındık patoz çekim işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında kamu malına zarar vermeden ve çevre kirliliğine sebebiyetten yasal işlem yapılması, bu konuda belediyelerin ve köy muhtarlarının gerekli denetimi yapmasına karar verildi.

Toplantıda komisyon tarafından alınan kararda; Giresun İli sınırları içerisinde fındık tarım işlerinde çalışan işçilerin ücret tespitleri ve diğer sorumlulukları belirlenerek bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumlulukların geçerli olmadığına, bu tür ücret belirlemeye veya sorumluluklar ortaya koyan kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan toplantıda; Köy Muhtarları ile İşverenlerin, işçilerde görülecek her türlü hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alarak bu tür şikayeti olanları en yakın sağlık kuruluşlarına bildirmeleri de istenerek, muhtarlıklarca, fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin “Yabancılar Kayıt Defteri”ne kaydının yapılmasına, işverenlerin, (bahçe sahiplerinin ) hasat dönemi içerisinde çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini Ziraat Odalarına, muhtarlıklar aracılığı ile en yakın güvenlik birimlerine bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmemesine karar verilirken, işverenler ve köy muhtarlıklarının emniyet bakımındın huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimine bildirmeleri istendi.

Kaynak: Giresun Valiliği

GERİ


Yorumlar(0) | Okunma : 778  )
[ Ekleyen  (Giresun Valiliği) | 21.07.2014 ]
  Yeni Sayfa 1

  :::::::::::: Yorum_yaz :::::::::::

! !!!!! bu haber hakkında henuz yorum yok !!!!!! !