Fındık Üreticisi 3 Yıl Daha Desteklenecek...

Bakanlar Kurulu'nun fındık üreticilerine, alan bazlı gelir desteği ve alternatif ürüne geçen üreticilere telafi edici ödeme yapılmasına dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödeme yapılmasına dair bakanlar kurulu kararı 30 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

22 Kasım 2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılı ürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacaktır.

2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu kararın yayımı tarihinden itibaren başlayıp ve 30 Nisan 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Kararın uygulanması ile ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek, tebliğ yayınlandığında üreticiler, müracaatlarını il ve ilçe müdürlüklerine yapabilirler.

GERİ


Yorumlar(0) | Okunma : 654  )
[ Ekleyen  (giresuntarim.gov.tr) | 30.01.2013 ]
  Yeni Sayfa 1

  :::::::::::: Yorum_yaz :::::::::::

! !!!!! bu haber hakkında henuz yorum yok !!!!!! !