Fındık Toplama Ücretleri Belirlendi...

Giresun’da,2011 yılı fındık hasat mevsimi yaklaşırken,bu işte çalıştırılacak tarım işçilerine ödenecek fiyatların belirlendiği bildirildi.Fındık toplama işçiliği yevmiyesi 28 lira,patoz ücreti 100 lira olarak belirlendi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozculardan oluşan tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyonun Giresun Vali Yardımcısı Cengizhan Aksoy başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, komisyon tarafından tarım işçilerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ile işçilere yönelik bazı uygulamalarla ilgili kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 2011 yılı fındık toplama mevsiminde, ilgili kurumların, iş aracılarının ve işverenlerin 24 Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi' ile ilgili Başbakanlık genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” hükümlerinin titizlikle uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin çalışma koşullarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 16 Nisan 2003 tarih ve 25081 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik’ hükümlerine göre sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Karadeniz Bölgesi Fındık Üretilen İllerde Mevsimlik Tarım İşçileri’nin Çocuklarının Bahçeden Uzak Tutulmasına Yönelik 2011 Yılı Eylem Planı’ gereğince Giresun ilinde çocukların fındık bahçelerinde çalışmasının önlenmesi amacı ile denetim yapmak üzere Trabzon Çalışma Bölge Müdürlüğü'nce gerekli tedbirler alınacak. 2011 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde 16 yaşından küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişiler kesinlikle çalıştırılamayacak.”

FINDIK PATOZLARI DENETLENECEK

Yapılan açıklamada, 2011 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait olursa günlük 28 lira, yemek işçilere ait olursa ise günlük 31 lira olarak belirlendiği belirtildi. Açıklamada, toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara, yemek işverene ait olursa 45 lira, yemek işçiye ait olursa 48 lira net ücret ödenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Hasat döneminde çalışacak aşçılara 40 lira, patoz çekim ücretinin ise ton başına 100 lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Fındık patozlarında, patoz sahiplerinin fındığın kırılmasını önleyici tedbir alacaklar. Fazla fındık kıran patozlar çalıştırılamayacak. Fındık patozlarıyla fındık çekim işi yol kenarlarında ve yol üzerinde yapılamayacak. 2011 yılı hasat dönemine kadar ilimizde çalışacak patozların kayıt altına alınıp standardizasyonlarının sağlanması konusunda tarım teşkilatı ile Giresun Ziraat Odası Başkanlığı ortaklaşa çalışma yapacaklar.”

Açıklamada, fındık işçilerine yönelik bazı tedbirler alınacağı vurgulanarak, ”İşçilerin ilimize gelişlerinde yerleşecekleri toplulaştırılmış yerleşim yerlerinden, çalışma yerlerine nakilleri yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılacak. İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenecek. Köy muhtarları ile işverenlerin, işçilerde görülecek her türlü hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alarak, bu tür şikayeti olanları en yakın sağlık kuruluşlarına bildirecekler. İşverenlerin hasat dönemi içerisinde çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini Tarım İl Müdürlüğü’ne, İşkur İl Müdürlüğü’ne, ziraat odalarına, muhtarlıklar aracılığı ile en yakın güvenlik birimlerine bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmeyecek. Muhtarlıklarca, fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin Yabancılar Kayıt Defteri'ne kaydı yapılacak. İşverenler ve köy muhtarlıkları, emniyet bakımındın huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek, durumu en yakın güvenlik birimine bildirecekler." denildi.

GERİ


Yorumlar(0) | Okunma : 621  )
[ Ekleyen  (Göreleses) | 20.07.2011 ]
  Yeni Sayfa 1

  :::::::::::: Yorum_yaz :::::::::::

! !!!!! bu haber hakkında henuz yorum yok !!!!!! !