Arı ve Bal Sevkinde Kayıt Dönemi...

Tarım İl Müdürlüğü yaptığı basın açıklaması ile Arı ve Bal Sevklerinde Arıcılık Kayıt Sistemine Kayıtlı Olma Şartı Getirildiğini bildirildi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması şöyle; “Arıcılık kayıtları Bakanlığımız Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında uygulamaya geçirilen Arıcılık Kayıt Sistemi’nde (AKS), işletmelerin kaydı ise Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesindeki TÜRKVET (Hayvan Kayıt Sistemi) veri tabanı üzerinden yapılmaktadır. İki sistem birbiriyle uyumlu olup, destekleme, takip ve kontrol işlemlerine esas bilgileri içermektedir.

Ülkemizde halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin korunması ve arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla, aktif arılı kovanların ve arıcılık işletmelerinin tanımlanması, kayıt altına alınması ve izlenmesi ile; arı hareketlerinin, arı ürünlerinin ve arı hastalıklarının etkin olarak kontrolü sağlanmakta, arıcılıkla ilgili her türlü destekleme ödeme kayıtları etkin bir şekilde tutulmakta ve takip edilmektedir.

Bu itibarla, kayıt dışılığın önlenmesi, Bakanlık politikalarının uyumu, sistemin sağlıklı yürütülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; 30.04.2009 tarihinden itibaren arı ve bal sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken aktif arılı kovanların ve arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşuluyla; sevk sahibinin toptancı olması halinde ise balın nereden temin edildiğine dair belgelerin ibraz edilmesi suretiyle sevklerine izin verilecektir.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; Giresun Merkez de Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüze, ilçelerde ise Tarım İlçe Müdürlüklerimize müracaat edebilir, ayrıca İl Müdürlüğümüzün www.giresuntarim.gov.tr adresinden internet sitesine girerekte bilgi alabilirler.”

GERİ


Yorumlar(0) | Okunma : 643  )
[ Ekleyen  (Giresunvaliliği) | 05.03.2009 ]
  Yeni Sayfa 1

  :::::::::::: Yorum_yaz :::::::::::

! !!!!! bu haber hakkında henuz yorum yok !!!!!! !