GİRESUN YÖRESEL DİL SÖZLÜĞÜ                                              Derleyen:Abdullah KAPLAN

 

 

           -A-                                      

Aba            :Abla.

Abani           :Baş örtüsü.                                                          

Abat olma   : Zengin olma.                      

Aburcubur  :Karışık 

Abruka     :Çevirme,kontrol altına alma.                                              

Abrul       :Nisan                                                 

Acamı      :Acemi                                                

Accuk       :Az olan.

Acap         :Acaba.Acep.

Aclanmak:Acıkmak.

Adamakıllı:Doğru,dürüst.

Adref         :Etraf.Çevre.                              

Afkurma  :Sinirlenme.                                        

Afur         :Ahır.                                                  

Aga          :Arkadaş                                               

Agıbet      :Acaba .Gelecek.

Ağanamak:İnlemek.Anlamak.

Ağarlamak:Misafir etmek.                                               

Ağartı      :Yarı açık hava .

Ağır        :Yavaş hareket eden.

Ağırmak   :Yüksek sesle bağırma.                         

Ahacuk     :İşte                                                      

Aha           :Burada.İşte.

Ahmak       :Aptal.Salak. 

Akak         :Ormandan su akmayan taşlı su yolu.                                       

Akınmak   :Kayak,kaymak.                                   

Akunduruk   :Çam sakızı,reçine.

Akunduz      :Geniş yapraklı yabani bitki.                                

Akuru gitme:Yamaç yerde düz gitme. Paralel.

Alaf              : Hayvan yiyeceği                                 

Alamuk        :Yarı güneşli hava.Bunaltıcı sıcaklık.                              

Alartı            :Aydınlık.                                             

Allancak       :Hamak                                                 

Alaşağı         :Horonda eğilme.                                  

Alemeşkere :Alani, açıkca yapma.

Aluşuk         :Devamlı gelen.alışkan.Ucu yanan odun.

Amade       :Hazır olan                   

Amel          :İshal.                                                     

Andaval       :Salak,aptal 

Andır         :Adı bilinmeyen.İşe yaramayan.

Andır kalsın:Uzak dursun .

Angaz          :Büyük,ağır ve hantal eşya.                             

Angut          :Aptal,avanak                                                                             

Annak          :Meydan,görünür.                                

Annaklama   :Gözetleme.bakma.                              

Anlak           :Açık alan.

Argış            :Yük taşımada  verilen mola.                                 

Arpacık         :Gözde çıkan sivil.Ekilecek küçük soğan .                           

Arısokması     :Arı ısırması.

Arkuru          :Paralel.

Arkurulamak:Yan tarafa doğru gitmek.

Artuk            :Yemekten arda kalan.

Aruk              :Zayıf.

Aruklama       :Zayıflama.                                               

Aşak            :Yünden ip yapma aracı                   

Aşar             :Olgun turşu                                     

Aşana            :Evlere giriş kısmı

Aşıkatma       :Yarışma.Rekabet.                           

Aşlama         :Meyve ağacına aşı,veya ekleme     

Aşki               :Olayın nedeni belli olması.

Aşmak          :Geçmek

Aştı              :Geçti.

Atkı              :Omuza alınan örtü,şal.               

Atlak             :Dereden kolay geçme yer.

Atlama          :Ayıklama.Fındık ocağını budama yapmak.

Avcuk           :Ellin iç kısmı.Aya.                                                    

Avu              :Zehir,orman güllü.                           

Avuz             :Doğum yapan ineğin ilk sütü

Ayam            :Hava.Hava durumu.          

Ayama          :Takma ad,lakap.                                                                 

Ayalama        :Koruma,yetiştirme.

Ayetse                   :Yavaş yavaş.

Ayırtlama      :Temizleme.

Aykuru         :Ters                                                                                                

Aylak           :Avare gezen.

Ayı kulağı    :Zehirli bitki

Azgun         :Çıldın,deli.                                                                                                  

Azık           :Yolculukta bahçede yenecek yemek

Azma         :Olduğundan fazla gözükme.Gelişme.

Azman        :Melez. 

                                                                         

 

                                                                                                       

              -B

Bacca,bahça  :Bahçe.Fındık bahçesi.

Bad                :Koyun geceleme yeri.

Baddal          :Geniş,bol                                      

Bahalı            :Fiyatlı    

Bakraç          :Kuplu süt,su kabı.

Balçık           :Çok sulu çamur.

Baldıran         :Yabani bitki.

Bannık          :Yabani mor çiçekli bitki.

Bar               :Beyaz küf.

Baraballi      :Tabanca çeşiti.

Bardabaş       :Çok gürültü yapan kişi.

Bat               :Tahta avlu,çit.

Batıl             :Geçersiz.

Batırma        :Sokma.delme.

Batman        :Bir sürü.Ağır.              

Basuk           :Zayıf cılız çocuk.Kısa,cüce.

Basur           :Mayasıl.Kaşıntı.

Başak            :Toplamadan kalan fındık.Soğlama.

Bayak            :Az önce.Demin.

Bece             :Gece.

Bed               :Kötü.Çirkin.

Beduru         :Kuyu kazanı

Bel              :Çatal ağızlı tarım aleti.

Bellemek     :Toprak işlemek.

Belertmek    :Gözünü iyice açmak,Korkutmak.

Berata           :Tabanca çeşiti.

Bere             :Koyun sağım yeri.                                                 

Beri              :Burası.

Besbelli         :Herhalde.Belli ki.

Beşbıyık      :Muşmula meyvesi.

Beter            :Çok,fena.

Beylik           :Fabrikasyon.

Bezene         :Bezelye

Bıldır           :Geçen sene.

Bızdıklama  :Hızla koşmak.tekme.

Bıllak           :Parlak

Biçik           :Yeni doğan buzağı.

Bibi              :Büyük hala.

Bidutam         :Az,Biraz

Bile              :Beraber.

Bileki           :Ekmek pişirilen  kap.

Bidorama     :Azıcık.

Bisürü           :Çok fazla.

Bişi              :Önemli gizli söz.

Bitduma       :Azıcık.

Bittik            :Çok az ,minnacık                                          

Boduç         :Ağaç kap.                                   

Bohça           :Beze sarılarak taşınan eşya.

Bostan         :Hıyar

Boydak         :Yalnız başına.

Boyuna        :Sürekli,devamlı.

Bozaltı           :Alaca karanlık.

Böce             :Fasulye.                                                                    

Böçük           :Böçek.

Böğün           :Bugün.

Böğür           :Göğüs.

Börmek         :Uzun sesli öksürmek.

Börülce         :Yabani bitki

Bucaklık        :Evlerdeki mutfak odası.                                         

Buğuz             :Eziyet,zülum.

Buğuz etme    :Eziyet,zülum etme.

Bukma.         :Ters çevireme,sıkma.

Bulaşuk            :İspiyoncu.

Bunamak       :Çok canı darlanmak,sıkılmak.

Buruk            :Acı.

Buymak           :Üşümek.

Bük                :Düzlük arazi.  

Bükük           :Eğri olan.

Büngüldemek:Yerinde duramamak.Oynak.

Bürümcek      :Beyaz başörtüsü.

Büsumuk        :Bunaltıcı.Sıkıcı kapalı.

Büz                :Beton boru.

Büzük             :Toplu,buruşuk,kırış

 

 

          

          -C- 

  

Cadaloz        :Geçimsiz.Çirkef.                                                      

Cahal           :Bilgisiz,cahil.                                  

Cahdetmek   :Azimetmek.                                    

Camedan      :Vitrin,cam arkası.                           

Cam Işığı     :Gaz lambası.                                   

Camadan      :Keçi kılı sırt çantası

Camış           :Manda.

Canketme      :Yeni anlama.Aklı başına gelme.                                            

Caplama       :Az kalın kereste.cıta.                             

Cara              :Akıntı.                                            

Caranak        :Sağnak yağmur.

Cavaloz         :Sincap

Caydak        :Yalnız,tek başına.

Cazgır          :Çok konuşan.

Cazı             :Kurnaz.Hırcın.Fesat kadın.

Ceccal          :Çok yaramaz çocuk.

Celecoş       :Keş pişirilerek yapılan yemek.

Celep          :Koyun sürüsü,davalar.                 

Cember      :Başörtü çeşidi.                                

Ceek Garga   :Bağıran alakarga.

Cenderme      :Jandarma.                            

Cenik            :Yaylaya göre sahil.

Cepken         :Yağmurluk

Cerahat        :İltahap.İrin.

Cereme           :Zahmet,eziyet,sıkıntı.                       

Cerlemek       :Sinirlenme,bağırma.                        

Cıbban           :Alkış.

Cıbıl             :Yırtık pırtık giyinen,yarı açık elbise.

Cıbıldak         :Çıblak. Yoksul.                                     

Cıdık              :Daldan kuş kapanı.

Cıftır               :Çok hızlı şekilde.                         

Cılga               :Küçük ark,ince su yol.Dar yol.

Cılk              :Sulu bozulmuş yumurta.                              

Cımbış            :Komiklik.Şaka.                                         

Cındık            :Küçük.

Cıngıl             :Küçük su kapı.                                            

Cırankettirmek:Vurmak,ses çıkartmak.

Cırcır            :İplik sarma aleti.Devamlı olan ses.                  

Cırıfta             :Küçük ekmek,kızartma.                  

Cırıtla             :Hamur işi yağda pişen lokma.         

Cırım cıngıl    :Çok fazla.-Yırtık,pırtık.

Cırmak :Kök.Ağaç kökü.

Cıscıbıl            :Çırılçıplak.

Cırtlık              :Küçük çalı kuşu.                

Cızan               :Oyun bozan.

Cızıltı            :İnce sızan akan.İnce ses.                                                

Cızmak           :Çizmek.

Cibilliyet        :Soy,sülale.Secere.                                           

Cicik               :Meme.Göğüs.

Cidduk           :Küçük sevimli çoçuk.                                                                  

Ciğik               :Küçük ses.                                         

Ciğikleme        :Gizlice gözetleme.

Cilim                :Yapışkan çam  ağacı.

Cimbar             :Harabe yer.

Cimcik            :Cimdik.

Cinibiz.           :Keskin zekalı.Kurnaz.

Cingan            :Çingene                                                                

Civirtmak        :İshal.Oyundan çıkan.                                                                 

Cont             :Lastik çizme,potin.

Cöbre           :Suyu alınmış ezik üzüm posası.

Cöbül            :Süzülecek üzüm şırası.

Cufar               :Zehir.

Cufarlanmak   :Sıcaktan bunalma,zehirlenme

Cücük              :Civciv.                                                                

Cümbürcemat :Kalabalık.

Cürüm             :Çevre.Etraf.

 

 

 

       -Ç-                                                                                        

Çakıldak             :Olmamış ham meyve.

Çalan                :Şelale.

Çaldırmak          :Uyumak.

Çalık                :Bakımsız,zayıf.

Çalım               :Gösteriş,caka.

Çalımsatma       :Gösteriş yapma.

Çalpalamak       :Çalkalamak.

Çalpara               :Kalaylı tencere.                    

Çangal                :Uzun fasulye sırığı.

Çarpık               :Felçli.

Çaplama             :Sallamak.

Çapula                 :Ayakkapı.

Çaput              :Kalın bez parçası.Eski elbise.

Çardak                :Çatı kısmı.

Çatmak               :Rastlama.Rast gelme.

Çavgun                :Sağnak yağmur.

Çavun                  :İz.

Çaytak                 :Bacakları dışa eğri kimse.

Çebiç                 :Keçi yavrusu,oğlak

Çeç                    :Ayıklanmış tane fındık.

Çekek                :Küçük gemi barınağı.

Çekerez          :Bir sincap çeşitti.

Çekişme             :Ağız kavgası.

Çelik             :Oyunda kısa çubuk.

Çençük               :Kapı kilidi,mandalı.

Çendik               :İşaret,iz.

Çenti                   :Dastardan yapılan Süslü çanta.

Çentik                :Çizik,kertük.Yiv.

Çeltuk                :İçi boş fındık çotanağı.

Çepin            :Küçük kazma.

Çepni            :Karadeniz bölgesine yerleşen Türkmen boyları.

Çettüğüm        :Kördüğüm.

Çıban            :Büyük derin sivilce.

Çıbarca         :Eğrelti otu çeşiti.

Çıkıntı           :Evlere sonradan ilave edeilen oda.Görülen uç.

Çıkrık                :Yünden iplik yapma tezgahı.

Çılmık            :İnce çubuk.

Çılpı              :Doğrultu.

Çıngıl            :Sakık,sallanan

Çıpır              :Alaca çok renkli.

Çıpırdak         :Çok parlak renkli.

Çıtır              :İnce sık dallı dikenli.

Çıtlaböcü       :Ateşböceği.

Çıtlak              :Ateş parçası.Kıvılcım.

Çibre              :Yazı yazma ucu,dolmakalem ucu.

Çiğselti           :İnce yağan yağmur.Çiğse.

Çil                   :Yeni çimlenmiş tohum.

Çileklik           Çalı çileği.Yaprağından çorba yapılan çilek.

Çillenme        :Tohumların çimlenmesi yeşermesi

Çilli                :Yüzü gözü benli.

Çimmek          :YıkanmakYunmak.

Çit                   :Küçük sebze bahçesi.

Çitemek           :Dikmek tutturmak.

Çitlak              :Küçük ateş parçası,kıvılcım.

Çivil                :Küçük tane.                                                         

Çivit                :Çekirdek.

Çizelti           :Hafif yağan yağmur.

Çomak          :Kısa çubuk.                                                                    

Çort                  :Dikenli,fundalıklı alan.

Çökelik             :Yoğurttan yapılan kuru peynir.

Çömen               :Ot yığını.Otluk.

Çömez              :Acemi.

Çöllemek          :Bahçeden meyve çalma.

Çölük            :Küçük ağaç parçası.Kuru ince dal.                             

Çöör                 :Mısırın alt sap kısmı.                                   

Çöten                :Mısır kurutulan ambar. Darı ambarı.

Çörtük          :Yabani küçük armut  ağacı.

Çükelik            :Çökelek.Kurutulan ayran peyniri.

Çürük ayı        :Temmuz,ağustos aylarına denir.

 

 

 

 

                  -D-

Da               :Gösterme sıfatı.

Dadanık      :Alışkın.

Dadanmak   :Alışmak.Devamlı olamak.                                                    

Dadduk      :Çok sevimli.                                                   

Dadlı          :Tatlı.

Dağarcuk    :Meşin deri çanta.

Dalaşma     :Kavga etme.İt kavgası.                                                                                            

Damlalık     :Çatıların alt kısmı.

Dandik        :Eğri büyrü.

Danil          :Geveze.Dangalak.    

Darı            :Mısır.

Darlanma    :Sıkılma,bunalma.                             

Dastar         :Yün ipliğinden kilim.                                                             

Daşgun       :Sel,çok yağan yağmur.                                                  

Davun         :Zehir,veba.Kötü.                                           

Dayança      :Koltuk değneği,destek.

Dazırtlatma :Hava gönderme.Yellenme.                                                                         

Dayaşgan     :Destek yapmak.                                  

Debertmek   :Karıştırmak.Debelemek.

Debme :Sıkıştırma.

Değermen     :Değirmen.

Değme :Dokunma, temas.                                                  

Dekmük       :Tekme.                                              

Denizlik       :Pencere cam önü beton.                        

Depebızdık   :Takla atmak.

Depmek       :Ayakla sıkıştırma,vurma.

Depreşme    :Gelişme.Oynak.                 

Depük        :Kuru hava,ıslak olmayan.

Derbey        :Lüks lastik ayakkapı.

Derleme     :Toplama.

Derlen        :Toplan.

Derviş        :Okumuş,hoca.

Deşme        :Delik açma.Patlatma.Yırtma.                                         

Derbey       : Kaliteli lastik ayakkabı.

Deydağa     :İşte orada.

Deyha         :İşte burada.

Deze          :Teyze.                                      

Dırmaç       :Elörgüsü iplik.

Dıtdırıbızdık:Baldırı çıplak.                                                                             

Dıvılcık     :Dolu Tanesi.

Dip           :Ağaç altı.En son yer.

Dibek         :İçinde mısır buğday dövülen oyuk taş.

Dible          :Pirinç , bulgurla yapılan lahana yemeği.

Didinmek   :Çok uğraşmak,çalışmak.

Didişme      :Tartışma,yoluşma.

Dikme        :Meyve fidanı.                              

Dildan        :Kıskaçlı böçek.

Dillendirmek:Herkesce bilinilen.Dedikodu.Yaymak.                                                         

Dilmek        :Kesme,bölmek.                            

Dirgen         :Ot toplama tırmığı.                      

Ditmek        :Tırnakla kaşımak,karıştırmak.         

Dişemek      :Biyeleme,keskin hale getirme.                  

Divit            :İplik boyası.                              

Divildek       :Çok hareketli.

Divrin           :Bir ağaç türü.

Divron          :Ucu V şeklinde uzun sopa.                                                                   

Diyelmek     :Ayakta durma.                            

Diyek           :Ayakta dik duran                       

Dizme           :Tahtadan oda bölmesi.                                                              

Dizlik          :Uzun paçalı don.

Dobuş          :Sivriliğini kaybetmiş körelmiş.

Dongurak     :Büyük çan                                 

Doh             :Dikkat çekmek.                                   

Domagöz    :Bezelye haşlaması.                              

Donatmak   :Hazırlamak,süslemek.

Dolamak      :Sarmalamak.

Dolaşmak    :İpliklerin karışması.                                        

Doruk         :Ladin ağacı.

Dozik          :Dangalak.Başı boş.                                                                   

Dozirik       :Delik fındıktan yapılan oyuncak.

Dönbek       :İri yuvarlak.

Döngel        :Muşmula ağacı.

Döş             :Göğüs kemiği.

Döşek         :Yer yatağı.

Döşlük        :Kolsuz yelek.

Döşürmek   :Toplamak,hasat etmek.

Döşürücü    :Dilenci.

Dulanmak   :Çok sevmek.Sevinçini belirtmek.

Dundar        :Üstü kapalı yer.Sakin yer.

Dutak           :Kulpsuz elbezi.

Düdek          :Olgunlaşmamış meyve tomurcuğu.Gonca

Düdüklük    :Düdük yapılan  bir ağaç çeşiti.

Dürzü          :Yaramaz insan.

Düşgün        :Fakir,fukara.

Düşük          :Erken olan,doğan.

Düşün           :Mola,ara verme.

Düve            :Yaşına gelen genç inek.

 

 

 

 

              -E-

Ebegümeci     :Yemeği yapılan yabani bitki.

Ebelik           :Geniş yapraklı bitki.

Ebeguşağa      :Gökkuşağı.                                                                  

Ebrimek         :Erimek,eskimek.

Ece              :En iyisi.Ala,güzel.

Ecir              :Yapığı davranışın karşılığı.Olacaklar.

Ecünnü            :Cin. 

Efgurma          :Sürekli bağırma.                                                                                              

Efil               :Yanma hissi.Esmek

Efsi              :Ucu yanmış odun.

Efrini almak    :Acıdan dolayı aklını almak.

Eğercek        :Yün iplik eğirme aleti.Kirman .

Eğraltlık          :Bir tür imece.                                                      

Ehel             :İyi,güzel. Usta.

Ekinci              :Güneyli.Güneyde iç bölgelerde yaşayanlar.

Elçi                 :Evlilikte aracı olan kimse.                                                             

Elektirik         :Pilli el feneri.

Elguvan           :Mor renkli çiçekli ağaç.

Elleme           :Dokunma.

Elikgeçi         :Geyik,yabani keçi.                                                                    

Elmek           :Avuç dolusu.

Ellik              :Eldiven.

Elti               :Kardeş eşleri gelin.

Emi              :Oldumu,tamammı.

Emmi            :Amca

Emlek           :Tutam.Demet,buket.

Encamı            :Toplam.Topu topu olancası.

Entari           :Kadın elbisesi.

Enni             :Geniş.

Enük             :Köpek yavrusu.

Erikme          :Şımarma.                                                   

Erinmek         :Üşenme,Çekinme.

Erzak            :Kullanılan ihtiyaçlar.

Erzem           :Gerekli.Lazım.

Esbap           :Elbise,Çamaşır.

Essah           :Gerçek.Hakikat.

Eşkere          :Açıkca,alani yapılan.

Eşmek           :Toprak kazmak.

Eşü              :Ekşi,acı.                                                                 

Eşün             :Ekmek çevirme aleti.

Eteklik             :Etek

Eviik             :Üveyik kuşu.

Evcimek        :Eli ev işlerine yatkın.

Ezentere          :Turşu yapılan yabani bitki.

Everme         :Evlendirme.                                                                

Evcülük         :Çocukların aile oyunu.

Evlek            :Bir dönüm arazi.-Mantar

Evsi                 :Bir kısmı yanık odun parçası.

Evlürür :Yeterli.

Evza             : Kibrit.

Ey                   :Bir seslenme biçimi.

Ey vermek      :Seslenen kişiye cevap vermek.

Eyhe               :Başkasına göre hava hoş.

Eylenmek        :Oyalanmak.Vakit geçirmek.

Ezgün           :Çok olgun,yumuşak.

Ezme            :Çiğneme.

Ezber               :Akılda tutma.

Ezük               :Çok olgun meyve.yumuşak.

 

 

 

 

               -F-

 

Fagaz              :Bir tür armut çeşitdi.                          

Fanila              :İçlik,iç elbisesi.

Fanle            :Kollu atlet.                                                          

Fanya           :Gaz lambası çeşitti.

Farfar           :Şişeden yapılan gaz lambası.

Farfara            :Bir tür meşale.

Farime          :Çok hafif.

Fasarak         :Hafif.

Faşırtı           :Ses bozukluğu.

Faşlak           :Kötü,bozuk.

Fayrap          :Ucu ateşli odun parçası.

Feğelfeşkil     :Paramparça.

Felfekiç           :Buruşuk,yırtık,parçalanmış.

Fellah           :İçten pazarlıkcı.Sahte kurnaz.

Fellik            Bir telaş.

Fer               :Derman,kuvvet.Hal.

Fene            :Çok,fazla.

Ferik             :Piliç,genç tavuk.

Ferimek         :Hafiflemek.

Feriştah        :En iyisi.Çok iyi.

Feşel            :Yaramaz.

Fetir             :Saçda pişen buğday ekmeği.

Feyri            :Renk.Yüz rengi.

Fıraktı           :Çubuklardan örülmüş çit.

Fırfıkıç            :ağzına kadar dolu.Sıkışık.

Fırıç             :Pişirilmiş meyve.

Fırındarısı       :Fırında kurutulan mısır.

Fırtana            :Fırtına.Yağmur.

Fışırtmak       :Fırlatıp atmak.

Fışkı                :Dışkı.

Fıydırma.       :Kaldırıp atma.

Fiğ               :Yemek yapılan bir bitki.                                                                

Firavun         :Art niyetli,fenalı düşünen kişi.                                  

Fiske            :Yavaşca.

Fittik            :Ağaç kabuğu,düdük.

Fodul            :İtiraz eden.

Fol               :Follukta tek olan yumurta.

Follamak        :Kabuğundan ayıklamak.                                                             

Folluk           :Tavuğun yumurtladığı yer.

Foltak           :Bolca,geniş

Foni                : Kapba su doldurmaya yarayan gereç.

Fosaldak         : Suyu çekilmiş.Susuz.

Förtlek          :Dışarı fırlamış nesne.

Förtleme       :Kaynama.

Förtletmek     :Ateşte kaynatmak.

Fösük              :Dişsiz.Dişleri sökülmüş.

Fuzuli              :Boşu boşuna.Gereksiz.

 

 

 

 

             -G-

Gaale            :Dikkat.Dikkate alma.                                           

Gabalak         :Yabani bir bitki.                              

Gaban          :Yamaç,bayır.Yamaç.

Gabzımal       :Manav.Sebze meyve satıcıcı.                                    

Gaccuk         :Kadar.                                                                          

Gacır            :Fındığın yaş kabuğu.                       

Gacırgucur     :Sürekli ses yapan,gürültü.               

Gadaklı          :Dertli.Sorunu olan.                           

Gadimi :Sürekli,ikide bir.

Gaflet              :Dalgınlık.Yanılgı.Durgunluk.                                                      

Gagiliç          :Biçimsiz,şekilsiz.

Gagit               :Kuru.Dölsüz.

Gagmuk         :Parmakları  bükmek.

Galemlik        :Baca.

Galabalık       :Kalabalık,çokluk.                            

Galdirik          :Yemek yapılan yabani bitki.

Galeze          :Angarya yapılan iş.                                                             

Galp             :Zamanı dolmuş.Geçersiz.

Gamalik         :İşe yaramaz,uyuşuk.                         

Gambak         :Kel.düz.

Gambazlama   :Başkasına söyleme.Kandırma.                       

Ganayaklı      :Mazlum,sessiz,uslu.Sakin.Uysal.                        

Gancık          :Dişi köpek.                                                                    

Ganayak        :Uslu,sakin,olgun,gariban.

Gandak         :Eğrelti dikiş.Tutturma.Ekleme.

Gapcuk         :Yara kabuğu,üst kabuk

Gapı             :Evin ön kısmı.Kapı.

Gararbazar     :Yaklaşık olarak.Göz kararı.Aşağı yukarı.                               

Garalastik      :Lastik ayakkabı.

Garamuk        :İçi çürük fındık.         

Garavu                   :Ormangülü.Pembe çiçekli.

Garçaşturma.  :Tarıştırma.Tahrik etmek.                                      

Garduf          :Patetes.                                             

Garegen        :Yabani diken.

Garer               :Karar.Tam kıvamı.

Gargara         :Karıştırma.

Gartoloz          :Yaşlı.

Gartopu        :Patetes.Gartobak.

Gartobak         :Patetes.Yerelması.

Garsamba      :Fazla olan eşya.

Gasavet           :Dert.Sıkıntı.                             

Gasla           :Yalan.

Gasmak         :Germek,sıkıştırmak.

Gasmuk         :Çam kabuğu altı zarı.Kabuk.

Gasmuklu       :Çok pis.Kirden kabuk bağlama

Gatık            :Ayran.Aparetif yemek.

Gasıttan        :Kasıtlı olarak,mahsus.

Gavsuk         :Fındığın dışındaki yeşil kabuk.Çotanak.

Gavsun         :Fındık çotanağı.

Gavun             :Bir armut çeşidi.

Gavunç         :Sıkma.Eneme.Hadım.

Gavut           :Kuru ahlat unu.

Gaybana       :İşe yaramaz.Hayrı olmayan.                                            

Gaybet                   Arkadan konuşma.

Gayde          :Türkü,nağme.

Gaydelenmek :Kendi kendine türkü söylemek.                                                                                        

Gaymak         :Çok güzel.                                                              

Gaymam        :Benim güzelim.

Gaza            :Kaza.Yaralanma.

Gazel           :Kuru yapraklar.                                                       

Gazelen         :İstemeden olan kaza.

Gebic            :Kenarı düzgün olmayan.                                                             

Gebiçci         :Değirmenci.

Gecin              :Ayıklanmış fasulye kabuğu.                                  

Geçek           :Merdiven,iskele.

Geçi                :Fena şey.İnatcı insan.

Gedik,           :Oyuk,çukur.

Gedük             :Çok oyuk yer.

Gegecen          :Bir çeşit orak.                           

Gelberi Tırmık.                                            

Gelek            :Yaprak.                                                                    

Gelgeç          :Merdiven,iskele.

Gelincik          :Küçük yabani hayvan.                   

Gelinçi          :Düğün alayı.                                  

Gelişin           :Gelince,geldiğin zaman.

Gemük          :Kemik                                            

Gergen                   :Dikenli sarmaşık.                                                            

Gerce           :Sarmaşık.

Gertik           :Çetene.Yiv.                                       

Gevmek         :Ağızda çiğnemek.

Gerevü                   :Ucu çatallı dalları çekme sırığı.

Gerzek          :Geri zekalı.                      

Gevük           :Kuru odun parçası.                                                    

Gı                :Kız anlamında.

Gıbrağa           :Kurbağa.                               

Gıcık             Sinir bozucu.

Gıcır             :Yeni.

Gıcırgıcır        :Yepyeni.                                  

Gıcırık           :Dönen ağaç oyunu.                         

Gıçatmak       :Hayvan tekmesi.                             

Gıdık             :Küçük kuplu sepet.

Gılla              :Sıradan.Dümdüz.Çok yoğun.

Gıllak            :Yağlı parlak.Kaygan.                          

Gımbıl           :Oynak

Gınak            :Bıkmak.usanmak.                                                                            

Gınnap          :İp.                                                                            

Gılık              :Kıyafet,görünüm.                                                               

Gılkuyruk       :İnce uzun.Mızmız.                           

Gıpcık           :Meyve sapı.                                      

Gıpta            :Kıskançlık

Gırağı            :Donmuş sabah çiğsesi.                    

Gıran            :Tepelik arazi yerler.

Gırdap             :Düğüm.Dönen kıvrılan su.                        

Gırkmak         :Traş etmek.                                      

Gırklık             :Koyun yün kırkma aleti.                 

Gıksı             :Kıskaç.                                    

Gısmak :Sıkma,çimdikleme.

Gışmık            :Hayvan tekmesi.Çiftte.                          

Gıt               :Az olan,                                   .

Gıtlık             :Yoksukluk,alcık.

Gıvırzıvır        :Öteberi.Küçük eşyalar.

Gıynak            :Tekleme fındık çotanağı.

Gıymık :Küçük ağaç parçası.                                                    

Gibcak          :Ağaç budağı.

Gidişme         :Kaşınma.                                 

Gilik              :Yuvarlak küçük ekmek.                   

Girebi            :Dal kesen küçük balta.               

Girinti           :Tırpan.                                                                 

Girişme          :Başlama.                                             

Gobca           :Düğme.

Godura          :Oyunda küçük düz taşlar.                                          

Gofil             :Fıcı.

Gofti               :Haylaz.İşe yaramaz.

Gogil               :Saç örgüsü.Ensede toplanan saç topuzu.                                                 

Goğuk           :Delik.Ağaç kovuğu.

Goğuz             :Aralık,hafiften açık.

Gohnik            :Yaşlı kimse.Moruk.

Gol               :Kol,raf.

Golan              :Odun taşıken sırta sarılan ip.Semer.

Golit             :Taş fırında pişen ekmek.       

Gomit           :Balık çeşiti.                                      

Gonak           :Süslü büyük ev.

Gonuk             :Bir yere konmuş.

Goruk           :İçi boş fındık.

Gopuk           :Bağlantısı olmayan

Goşmak         :Avuç içi.Yanına ekleme.                                                                      

Goşama         :Avuçlama,avuç ölçüsü.                                 

Got              :Külek,ölçü kovası.

Gotkafa         :Büyük,kalın kafa.Salak.

Gotmak         :Kısa küçük ağaç kütük.                                               

Govuk           :Çukur,mağara.

Goya            :Sanki,yani,güya.                                                                               

Gozak           :Olgunlaşmamış,ham meyve.

Gozalak         :Çam ağacı kozalağı.                                                    

Göbel            :Köpek yavrusu.

Göbelek        :Şişman,yuvarlak.

Göçük           :İçeri batmış.Uçurum.

Göden             :Su kurbağası.

Göfterek        :Avare.Haylaz.

Göğ              :Yeşil.Olgunlaşmamış

Göğnümek     :Meyvenin yumuşaması.

Göğnük         :Yanık,ateşli kül.

Göğsükızıl      :Bir kuş çeşiti.

Gölük              :Yük hayvanı.Katır.Hayvan sürüsü.

Göreslenmek   :Birini göresi gelmek.Hasret.Özlem

Görpe           :Taze,yeni.

Gön              :Hayvan derisi.

Göscek         :Gözlük.

Göze            :Suyun topraktan ilk çıktığı yer.

Gukguk         :Gugukuşu.

Gumbul         :Sepet.

Guruş taşı      :Ocak başı raf çıkıntısı.

Guşak           :Belle bağlanan giysi

Guşluk          :Sabah vakti.                                                   

Guvak           :Başta bulunan kepek                                                         

Guytak                   :Çukur yer.Kuyu

Gübür           :Toz birikintisi.Toz kırıntısı.

Güçenme       :Alınganlık gösterme.Alınmak.

Gücük           :Küçük,ufak.                                                     

Gücük ayı       :Şubat ayı.

Gücüktene     :Yaylada çayır bitkisi.

Güdine          :Mısır koçanı odunsu kısım.

Güçük ayı      :Şubat ayı.

Güfe             :Ağacdan yapılan kap,fıcı.                                 

Güfine           :Hayvan yalı konan ağaç kap

Gügüm :Bakır su kabı.Büyük ibrik.

Güllük           :Eğrelti otu.

Gümbül         :Birden yuvarlanma.

Gündarısı       :Güneşte kurutulan mısır.

Gündelik        :Yevmiye.

Gündelikci      :Yevmiyeli işçi.

Günni            :Evden uzak bahçe,orman.                                             

Gürgen          :Kayın ağacı.

Güsgün         :Dargın.

Güveği            :Damat.

Güvenek        :İnekleri ısıran büyük sinek

Güveç           :Ağaçtan yapılan kap.

Güverme       :Yeşerme.Üstü yeşillenme.

Güzine          :Yemek,ekmek pişirilen fırınlı soba.

Güzlek          :Yayla dönüşü sahil.

Güzlük          :Yayla dönüşü hayvan beslenen yer.

Güzün           :Sonbahar.                        

 

 

                                   

 

         -H-

Haarda                   :Nerede.

Hau                 :İşte bu.

Haura              :İşte şurası.

Haböle            :Böyle.

Habu               :Bu.                                              

Habura                   :Burası.

Hacat              :İhtiyaç                                               

Haccak         :Güzel                                                 

Haçan           :Madem,öyle ise.

Haçan ki         :Ne zaman ki.

Hadi             :Başlama.Başlangıç.                                                                

Halatım         :Kadar,bu ana gelene dek.                                            

Halefet                   :Sohbet,muhabbet.                             

Halik             :Küçük çakıl taşları.Küçük taşlar.                           

Halpıtmak      :Yiyecek,yoğurt yemek.                                

Haltuk           :Hayvan bağlama ipi.Tasma.

Hamamlık       :Banyo odası.

Hambar         :Kiler.                                                                                     

Hametmek     :Yemek yeme,lokma yutma.

Hampal         :Biraz zor.

Hamtevek      :Yabani sarılan uzun bitki.

Hanum          :Kadın.

Happak           :Sade yoğurt.                                                                

Haptirik         :Delidolu.                                           

Harar            :Çubuktan yapılan büyük örme sepet.         

Harhar          :Yoğun çalışma.

Harez              :Boş arazi.

Harın               :Dayanaksız.

Harız               :Terkedilen boş tarla.                                                        

Hark             :Su kanalı.                                          

Hartama        :Çatıya kaplanan ince tahta.

Has              :İpek,parlak kumaş.Ona özgü.Yakıştı.

Hasbağal       :Dostluk kurma.

Hasbel          :Az buçuk.                                                            

Haset              :Kıskanç,fesat.             

Hasgız          :Hanım hanımcık,nazik.                     

Haşara          :Yaramaz çocuk.                                 

Haşıl             :Mısır yarması yemeği.                       

Haşimdi         :Şu anda.Hemen.Tam şimdi.

Haşlak            :Yakıcı,kavurucu.Yarı pişmiş.

Haşöle             :Şöyle.

Hauşu              :İşte şu

Hatça              :Hatice adının yöresel söylenişi.

Haus               :Hafız adının yöresel söylenişi.                                                        

Hatırtı           :Gürültü.

Havli             :Güç kuvvet.Derman                                        

Havruz          :Çocuk lazımlığı.

Havse              :Hafıze adının yöresel söylenişi.                                                                 

Hayan           :Yineleme,yola gitme.

Hayana           :Önden,devamlı.                                  

Hayat           :Eve giriş bölümü,balkon.Antre.

Hayda           :Böyle mi olacaktı.Buda ne.

Haydi            :Gel.Gelmesi için sesleniş.                

Haylaz          :Avare dolaşan.                                   

He               :Evet,onaylama.                                  

Hedik            :Karda batmayan ayakkabılık.

Helenpir         :Külüstür.Angaz.

Helim             :Halim adının yöresel söylenişi.            

Helle             :Undan yapılan sulu çorba.                

Hendek         :Derin kazılmış çukur sınır.                

Henki            :Şımarık.

Henkirleme   :İhtiyarlamak.                                             

Hennük         :Islak,nemli,tavlı.Verimli yağmur.

Hepek           :Kapak.Gizli geçit kapağı.                                                                                                                   

Hepenk         :Evlerde gizli geçit.                             

Hepirhepir      :Alelacele.

Herdem         :Her zaman.                                           

Heri              :Henüz.Pekiştirme.

Herk              :Tarlayı toprağı sürme işi.                                                                                             

Herkeş           :Elalem,herkes

Herkiş            :Açıkca yapılan.

Hers              :Hırsla karışık sinir.

Herslenmek   :Sinirlenmek.

Hevlane        :Küçük tencere.                                  

Hevle            :Ayni,öyle. 

Hevlek          :Bir mantar çeşiti.

Heyleme       :Hayvanlara seslenme.

Heysin          :Hasan adının yöresel söylenişi.

Hılli              :Göründüğü gibi olmayan.

Hımbıl           :Uyuşuk.

Hınkırmak     ;Sümkürmek.

Hıntak           :Gevşek tıkız sıkı olmayan.

Hınzır            :Gizli art niyetli.Fesat.

Hırpani           :Biçimsiz giyiyen.                                                           

Hırpetmek      :Birleştirmek.eklemek.Örtmek.

Hırtlama        :Ezerek parçalama.

Hışım            :Birden hareketlenme.

Hışır             :Yıkık.dökük,eski.Kullanılmaz.

Hışırlak :Yarı eski,eskimiye başlamış.

Hıtlamak        :Kesmek,parçalamak.

Hıytık            :Yırtık,parçalı.                                                                

Hıza             :Sıra,dizi.                                                         

Hızan            :Çocuk.

Hızar               :Büyük testere.

Hızım darı       :Zayıf mısır.

Hilefsiz            :Saf.Temiz.Pürüzsüz.

Him                 :Duvar temelin toprağa oturduğu yer.

Hirtik              :Geçimsiz,dirliksiz.Fesat çıkaran.

Hodul            :Kaba,kabaca.

Hoğol              :Çabuk olma.                                            

Hoğoldama     :Çabuk koşma.                                                        

Hokka              :Mürekkep.

Hokkabaz      :Cambaz.

Holasa             :Gelişigüzel yapılan iş.

Hollama         :Fındık ayıklama,taneleme.

Hombul         :Kaba davranan insan.Şişman

Homhom        :İnsanlarla fazla konuşmayan.

Honça             :Küçük yün torba.

Hopalak           :Tombul.

Hopcin          :Fasulyeli,soğanlı lahana yemeği.

Hopculama    :Zıplama.

Hoplama        :Yüksek yerden atlama.

Hopul             :Unun tortusu.

Horon             :Bir araya gelerek oynanan oyun.

Horsa              :Heves.

Horsasını almak:Hevesini almak.

Horsası geçmek:Hevesi geçmek.                                                               

Hortlak          :Hayalet.Cin.

Hortik           :Küçük yavru.

Hotur            Bodur kalmış ağaç.

Hoşaf           :Suda pişirilen meyve.Komposto.

Hoşkil             :Bir tür kağıt oyunu

Hoşmak         :Fasulye ezmesi.

Hoşran          :Yemeği yapın yabani bitki.                                                         

Hoşthoş        :Köpek kovalama

Hoşuran          :Yabani bitki.

Hoyda           :Hep beraber.Birlikte.

Hoyrat          :Başıboş,avare dolaşan.

Hozan             :Sık çalılık.

Höl               :Çok sulu,ıslaklık.                                                           

Höldirik          :İçi dışı görünen.Basit yapıla eşya.                                                                       

Höldüredek    :Birdebire.

Höltek           :İşi bitmiş,süresi dolmuş.

Hörelenmek    :Kafa tutmak.Dayılanmak.

Hösdüremük   :Tatsız içilemiyen çay.

Hörtük          :Ayı yavrusu.                                                                

Höşül            :Bozulmuş ezilmiş meyve,sebze.

Höşmek         :Ekmek ezmesi.

Hulukcu          :Çok kalabalık.

Huy              :Alışkanlık.

Hütceten         :Aniden.Birdenbire.Beklenmeden olan.   

 

 

 

                                                           

         -I-                                                   

Ibalı             :Nemli,ıslak. 

Ilgın             :Baygın                                                                                                      

Imık              :Sıcak.

Imımak           :Isınmak                                                 

Ipımık           :Çok sıcak                                                                                 

Irgag            :Gevşek,bol olan.                               

Irgamak        :Sallama.                                             

Irganmak       :Sallanmak.Kımıldamak.

Irgat                :Amele.İşçi.

Irıb                  :Yöntem.Püf noktası.

Isgarbin           :Ayakkabı.Kundura.                                          

Islak             :Sulanmış,yaş                                      

Islık              :Ağızla çağırma,tiz ses.

Istınka            :ağzına kadar dolu.                      

Işgın             :Fındığın taze sürgün dalları.Fındık filizi.              

Işımak           :Gecenin aydınlanması.                       

Işıldak           :Bir çeşit gaz lambası.

Işmal            :Yeni taze sürgün.                         

Işmar            :Göz ile işaret etmek.

Iymak           :Sermek.Yaymak                                                   

 

 

 

 

 

       -İ-                  

İbrik             :Kuplu su kabı.

İçellenmek     :Üzülmek.Alınganlık göstermek.                                                           

İçlik                :Gömlek.

İğdiç               :Eğri bacaklı.

İkretmek         :Tiksinmek.Nefret etmek.

İlenmek         :Beddua etmek.

İleriki Gün      :İki gün sonrası.Önceki gün.

İlik               :Düğme deliği.Kemik içi.

İlistir            :Delikli bakır süzgeç.Metal kalbur,kevgir.

İlmek              :Düğüm.                                                                 

İndem           :O kadar değil.

İnme            :Felç olma.

İrepata            :Ekmek yapmaya yarayan.

İrin               :İltahap.Cerahat

İs                :Duman,ateşten çıkan duman lekesi.

İsin                  :Hüseyin adının yöresel söyleme.                                    

İskembi          :Sandalye.

İstif              :Yığın,öbek yapma.

İşmak etmek   :Baş,göz ve elle işaret etmek.

İt Dirseği        :Arpacık.

İyicene            :Hepten.İyice.

İzavra              :Köle,amele.

İzmarit            :Sigara artığı.Bir balık.

 

 

 

 

            -K-

Kabakcı          :Ordululara verilen ad.                                          

Kabarcık        :Sivilce.

Kabcuk         :Boş fındık kabuğu.                                                       

Kaçmak         :Koşma.

Kağat           :Kağıt.

Kahyası         :İlgili.Alakadar.                            

Kakma          :Çivileme,vurma.

Kakmuklamak:Yumrukla itip kakalamak.

Kaliser            :Şebinkarahisar.

Kaltak           :İşe yaramaz.

Kanca           :Askı çengeli.

Kancık            :Dişi köpek.

Kanma          :Doyma.İnanma.

Kapçak         :Su toplama çukuru,yalak.                                             

Kapşon            :Giyeceklerin başlığı.

Karaltı           :Gece belli olmayan nesne.

Karakış          :Aralık ayı.

Kara lastik      :Lastik ayakkabı.

Karatavuk       :Bir çeşit kuş.

Karduf          :Patetes.

Karşılama       :Bir Giresun oyunu.Geleni bekleme.                                               

Kasele          :Ayarlama.

Kasnak          :Yuvarlak tahta.                                                            

Kaşmir          :Parlak kumaş.

Katakulli         :Üçkağıtcılık.Oyun.                                                                

Katır             :Yük hayvanı.                                                                          

Katran          :Zift.

Katuk              :Ayran.

Kav              :Kuru ağaç mantarı.

Kavşatma      :Genişletme,yumuşatma.

Kavruk :Çok kurumuş.

Kavuma gitme:Düğünde gelin evine ziyarete gitmek.

Kavut           :Kuru.Kepekli un.

Kaykıl           :Yana kayma.Öte gitme.                                           

Kaynar          :Çok sıcak olan.

Kaynarı         :Azarlama deyimi.Ölmeyesice.

Kaynana        :Eşlerin anneleri.

Kaynata        :Eşlerin babaları.                                                         

Kayıncı          :Hanım erkek kardeşi.

Kayıntı :Aperatif  yapma.

Kazma          :Tarım aleti.Toprak eşeleme.

Kebelek         :Kelebek.Uçan böçek.

Keçe            :Keçi kılından dokuma.Sert dokuma.

Keçemen       :Kertenkele.

Keçibaş           :Yarı kel kimse.

Keçilik           :Yabani ağaç.

Kef               :Curuf,tortu.

Kefli             :Kir,kirli.

Kekeç           :Kekemen.

Kelep            :İplik çilesi.

Kelçük          :Meyvelerin iç kısmı.Meyve koçanı.

Kelle             :Mısır koçanı.

Kelek            :Hayvan çanı.

Kelem           :Karalahana gövdesi.

Keleplemek    :Fırlatıp atmak.

Keller              :Kertenkele.

Kelif             :Basit yapılışlı sığınak.Baraka.                                                  

Kelpenti        :Çivi sökme aleti.

Kemçük          :Biçimsiz.Çukurca.

Keme            :Büyük fare.

Kemre           :Hayvan gübresi.                                                             

Kendir           :Kenevir.                                                                       

Kenef           :Tuvalet.

Kerenti           :Tırpan.

Kesek           :Kısa çubuk.Kuru toprak parçası.

Kesik            :Yara.Yaralı.

Kesmük          :Tahıl başağı.

Kestirme        :Kısa mesafeli yol.                                                    

Kesitmek       :Dedikodu yapma.                                                                  

Keşan           :Başa,belle bağlanan yöresel örtü.Peştambal.

Keşap           :İçilebilinir berrak temiz su.

Keşgül          :Su kabağı,su kabı.

Keşik            :Dizi,sıra.

Keşir               :Meyvenin yenilmeyen kısmı.

Ketun           :Elisıkı,cimri.Bağlı.

Kevgir           :Süzgeç.                                                                     

Keyfanı         :İhtiyar kadın.Kocakarı.

Keyif            :Rahatlık,yatmak.

Kıble               :Güneyden esen rüzgar.

Kımıldamak     :Ayağa kalkmak,hareket etmek.

Kıpkızıl :Çok kırmızı.

Kışkış            :Kovma.Gönderme.

Kışla             :Böğürtlen kaplı orman.

Kıt               :Çok az bulunan.

Kıvrıl             :Eğri.Bükük.

Kıymık           :İnce odun parçası.

Kıytırık :Hafif işe yaramaz.Değersiz.

Kızıl              :Olmamış,ham.

Kile              :Ağırlık ölçüsü.

Kiltik             :Küçük sabun parçası.

Kivra            :Tutarsız kadın kız.

Kiraz ayı         :Haziran ayı.

Kiraz duzlusu  :Kirazın tuzlu salamurası.

Kirko               :Tirizma vurma aleti.

Kodaman         :Yaşlı zengin kimse.                                                                

Kof               :İçi boş.

Kofil               :Fıçı.

Konuşuk         :Söz birliği.Laf,söz.

Kopça             :Düğme.Kısa bacaklı kimse.

Kopil             :Küçük çocuk.

Kopuk            :Bağlantısı olmayan.Serseri.

Kor               :Ateş.

Korgon           :Mısır çorbası.

Koruk             :İçi boş fındık.                                                                 

Kot              :Tahıl ölçüme kabı.                                                  

Kotmak         :Ağaç tabura.

Köhne             :Çok eski.                                                            

Kökçeğiz       :Küçücük ağaç kökleri.                                                    

Kökleme        :Fındık fidanı.         

Köm                :Toprak ev.Hayvan ağır.

Kömeç            :Kuru ağaç parçası.

Kömsük         :Kısa küçük mısır koçanı.

Kömüş          :Manda.

Kösere          :Yuvarlak bileği taşı.                                                         

Kösmük         :Sigara izmaritdi.

Köstü           :Köstebek.                                                                   

Köstüre         :El ile çevrilen bileği taşı.

Kötek           :Dayak.Kısa deynek,sopa.

Köz              :İyi yanmış odun,ateş.       

Krizma :Toprağı derin kazma.        

Kub              :Tutulacak yer,sap.

Küçüleme        :Çember ile sıkı baş bağlama.

Kuduruk        :Kuduz.Deli hali olan.

Kufa             :Tahta su kabı.

Kulaç            :Açılan iki kol arası.

Kulaklı :İki kulplu tava.                                             

Kulübe          :Küçük tek odalı yapı.

Kuma              :Ayni erkekle evli kadınlar.

Kuytu           :Çukur.                                                                                    

Kuzlak           :Kuzeye bakan,fazla güneş almayan.

Külek            :Yuvarlak tahta kap.

Külek kafalı   :Büyük kafalı geç anlayan.

Küllük           :Ocakbaşı kül toplanan yer.

Külür            :Bezelye.

Külüstür        :İşe yaramaz,eski.

Kümbet         :Değirmen unluğu.Büyük ağaç kap.

Kümbül          :Kambur.

Küpbaş           :Kocakafalı.Başı büyük.

Küpü              :Baltanı sırtı,arka tarafı.                                                                   

Kürtük          :Buz tutmuş erimeyen kar yığını.

Kürün           :Su içilen alınan ağaç çeşme.

Kütmek         :Küçük tahta oturak.Tabure.

Kütük           :Kalın kereste.Kesik ağaç kökü.

Küveç             :Ağaçtan yapılan kap.                   

 

 

                 

 

              -L-

Lapçin          :Takunya.

Lavaş           :Yassı yumuşak ekmek.Pide.

Laz Armuttu   :Giresun’da yetişen bir armut çeşidi.

Leftir               :Karışık

Lepelek         :Hafif,ince,tül.

Leş              :Hayvan ölüsü.

Lobut              :Büyük değnek.Şişman iri kimse.

Lobya             :Kuru fasulye.

Lomya            :Taze fasulye.

Löç              :Islak.Suya doymuş.

Lök              :Çok sulu.

Löküz           :Tüplü gazlı parlak ışık veren lamba.

Lül               :Undan yapılan tavuk yemi.

Lülemek         :Bir şeyin ucu yontma.Sivriltme.

Lülü              :Yemlemek için tavuğu çağırma.

 

 

 

 

        -M-

Mabeyin         :Oda.Bölme.

Macir              :Göçmen.

Macirce           :Göçmenlerin konuştuğu dil,şive.

Mada            :İştah

Madalı           :İştahlı.

Madema        :Niçin,neden.                               

Mafir            :Defa.Kere.kez.                                                

Mağatcama:  :Meğerse.Onun için.

Mağzer         :Tüfek.

Mahna            :Mazeret.                                                           

Mahnalık        :Sebep.Dayanak.

Mahlukat       :Yabani havyan.Yaratık.

Makluvat         :Zayıf yabani hayvan.

Maksus         :Yalandan.Kandırmaca.                           

Makta             :Orman kesim yeri.Arazi bölümü.

Malak           :Manda yavrusu.

Mam               :Bir tür oyun.

Mamali           :Peynir küçük kurdu.

Mandalin         :Mandalina.                                                

Mapus          :Cezaevi.                                                                            

Marguç         :Biberon.                                                                               

Mastı            :Çoban değneği.Sırık.Sepet çubuğu.

Maşagat           :Uzun çalışma.Uğraş.

Maşat              :Çalışma.Caba.

Maşraba          :Su içme kabı.

Maraz             :Ruhi hastalık.Sıkıntı.

Matrak          :Dalga geçme.Güldürme.

Mavzer           :Tüfek.

Mayıs           :Yabani çilek.

Maza            :Dükkan.

Mazı             :Direkler üzerine yapılan kiler.

Medek            :Dişi manda.

Meci             :İmece,ırgat.

Meğel             :Küçük geniş çalışma.İsteme yanlısı.

Meğersem      :Başka türlü.Alternatif.

Meh             :Al,buyur.

Melanet        :Bela.Baş belası.

Melavcan      :Diken sürgünü,filizi.

Melhem         :İlaç,merhem.                                          

Melun           :Tehlikeli.Şeytan,yılan.

Mendabur      :Kötü,kirli.                                                                                                  

Mendek         :Yemeği yapılan yabani bitki.

Merek           :Hayvan yemleri konulan yapı.

Mertek          :Kereste,direk.

Merulcan       :Yenilen taze diken ucu,sürgünü.

Mes              :Deri ayaklık,çorap.

Meşagat        :Uğraşma.Zorluk çalışma.                                                

Meşebe         :Su kabı,maşraba.

Mıcır             :İnce çakıl taşları.

Mıh              :Çivi.

Mırık             :Ses çıkarma.

Mırız             :Zayıf,hastalıklı.

Mısgıç           :Eli sıkı,cimri.

Mısmıl            :Uyuşuk,tembel.

Mıymıntı        :Huysuz,sorunlu kişi.                                                  

Mızıkcı :Oyun bozan.

Mızmız :Çok nazlı.

Mil               :Elişi yapılan tığ.

Mintan          :Gömlek.

Misir             :Domates.

Mitil              :Yer yatağı,döşek.                                                    

Miz               :Buzağın ağzına takılan çatal demir.                                    

Momuli           :Küçük kurd,böcek.

Mostra             :Kösele.

Mort             :Düşüp bayılan.

Mökem :Sağlam.

Mööşkokan    :Kötü kokan.

Muabin          :Evin ana direği.

Muallak         :Sahipsiz.                                                                 

Mudara         :Sağlam olmayan,eğrelti duran.

Mugalif           :Zayıf,dayanıksız.

Mugayet olma :Sahip olma.Korumak.

Mundar         :Birdenbire kesilmeden ölen.Pis.

Munzur         :Baş belası.Dert.

Murç            :Kalın demir delgi,keski.

Muska           :Boyuna takılan dua.

Musluk :Mutfakta bulaşık yıkama yeri.Lavabo.

Mükgem        :Sıkı.Kuvvetli.Sağlam.

Münafık         :Fesat.Cadı.

Müsrif           :Savurgan,savruk.

Müşkül :Zor,zorluk.                                                                        

 

           

 

 

       -N-

Nacak           :Küçük balta.                                                                  

Nah              :Al,alsana anlamında.

Namazlağ        :Seccade.

Namazlık        :Beyaz başörtüsü.                                               

Nalça            :Ayakkabının alt demiri.                                                             

Nalgun          :Nakliye,geçiş ücreti.

Namlu           :Mısır sapı,ot demetti.Tabanca borusu.

Nar              :Ateş,ateş parçası.

Nebri               :Gayri İslam olan kimseler.

Nebze           :Azıcık,zerre kadar.

Nene               :Nine.Babaanne.Anneanne.

Ne olisin        :Neden karışıyorsun.

Nelik             :İhtiyaçlar.Yiyecekler.

Nendabur      :Kirli,kötü.                                                                    

Nerdek :Üzüm suyu,şırası.

Nezik              :Güzel.Taze.

Nezük             :Çok taze.Tatlı.

Nifi                 :Gayri Müslim kadın.Açık giyinen,açık saçlı.                                            

Nire              :Nere

 

 

 

 

          -O-

Oba    :Yaylada konaklama yeri.

Obuz   :Küçük dere.Dar vadi.

Okarı  :Yukarı.

Okka   :Ağırlık ölçüsü.

Orak   :Mısır,ot biçme aleti.                                                               

Orak ayı:Temmuz ayı.

Oslama  :Boşuna.                                                                      

Osmak :Kıyaslamak.

Otlak   :Hayvanların otladığı yer,mera.                                            

Otluk   :Uzun ağaca sarılan mısır sapı,yığın.

Oyrak  :Çukur arazi,uçurum.

Oysama:Oysa,halbuki.

 

 

 

 

        -Ö-                                                                             

Öbür             :Başka.Başkası.

Öd               :İrin,cerehat.

Ödlek            :Korkak.

Öğez            :Küçük sinekler.                                                   

Öğürmek       :Kusmakya başlamak.                                                    

Öğürsek        :Kızgınlık gösteren hayvan.

Öklemek        :Bağlamak,sabitlemek.

Öklü             :Bir yere bağlı olan.

Ölin              :Öğlen vakti.

Ölümcür        :Çok hasta.

Ömeç           :Tereyağlı taze mısır ekmeği ezmesi.

Örkürmek       :Bir kişinin taklitdini yapmak.Özenmek.

Örüzger         :Rüzgar.Yel.

Öse              :Ateşte ucu tutuşmuş yanan odun.

Öte              :Uzak taraf.

Öteki            :Diğeri.

Öteberi         :Eşya.

Ötürük          :İshal.

Öveç            Yaşında erkek koyun,koç.

Öyme           :Sürme,bulaştırma,dokundurma.

Özül             :Yabani ağaccık.

 

 

 

 

       -P-

Pakça              :Küçük ev.Serentiye benzer yapı.

Paçuri              :Paçavra.Bez parçası.

Padar           :Çam ağacı kabuğu.                                           

Pağac           :Kor ateşli külde pişirilen ekmek.                                    

Pahal            :Bencil.Kıvkanç.

Pakla            :Fasulye.                                                                    

Palak            :Manda veya ayı yavrusu.

Palan            :Minder  çeşidi.Kalın örtü.

Palaska         :Kemer.                                                                    

Palaspandıras  :Apar topar birden.Patır kütür

Paldır            :Otsu hayvan yiyecekleri.

Palıç             :Hamur ekmeği.                                                                 

Paltan           :İri kurbağa.                                                      

Pancar          :Karalahana.

Pança              :Pençe.Çok kıllı el.

Pandır             :Hayvan yiyeceği yabani ot.

Papara          :Ekmek tatlısı.Dayak.

Parıltı            :Işık.Alev.

Parlama         :Bağırma.

Pasa                :Habire.Devamlı.

Paşapaşa      :Mecburen.Zorunlu olarak.                           

Paşka           :Tek odalı küçük ev.Kibrit kutusu.

Patar            :Kısa kalın kereste.

Patapat                  :Berabere.Eşit.

Patırtı           :Gürültü.

Patik            :Kısa örme çorap.                                                             

Patlanguç      :Yabani bitki.Oyuncak.

Patoz               :Fındık taneleme makinesi.

Payanda        :Destek.

Payandura       :Çok kuvvetli destek.

Paydak                   :Yan yürüyen.

Payırtma       Yırtma,parçalama.

Paykırtmak     :Kaçırmak,ürkürtmek,Korkurtmak.

Peğe            :Bahçe kenarı taş örgü.Duvar.Engel.                                     

Pek              Sağlam.

Peklik            :Kabızlık.

Pelte            :Parça.Ayrı.

Peltek           :Kekeme.

Pelit             :Meşe ağacı çeşiti.

Pere                 :Koyunun toplandığı yer.

Perçem         :Alındaki saçlar.

Pervaz             :Kapı pencere kenarı.                                                     

Pestil            :Dut pekmezi kurutması.

Pestili çıkma   :Çok yoğurlma.                                                                

Peş              :Yama.Ek.                                                                   

Peşt             :Arka taraf.

Peşgi            :Küçük soba.

Peşgir           :Havlu.

Peşi              :Art,arka.                                                          

Peştembal     :Belle bağlanan yöresel giysi.

Peydaolma     :Meydana gelme.

Pezük           :Havuç cinsi,yenilen bitki.

Pıddak             :Paylamış mısır.

Pıllamak         :Uçmak

Pıllaböcü       :Uğurböceği.

Pırıltı             :Işık yansıması.

Pırlak            :Parlak olan.

Pırtı              :Elbise,giyisi.Çamaşır.

Pıtırak           :Yapışkan.

Pıtlak            :Patlamış mısır.

Pıtlakdarı       :İnce taneli mısır.

Pıykırtmak      :Kaçırmak.

Pıymak :Hızla koşmak.

Picali               :Bezelye.                                                                         

Piç               :Fındık kökünden çıkan yeni sürgün.

Pinekleme      :İş yapmadan bekleme.

Pipirik             :Cesaretsiz.Şüpheci.Gölgesinden korkan.

Pisi               :Kedi.

Pişt              :Bir çeşit seslenme.

Poğul            :Pişmiş mısır koçanı.

Port             :İşe yaramaz yün.                                                         

Porsuma        :Yıpranma.Aşınma.                                                      

Posurma        :Giysilerin eskimesi.

Pörtlek          :Patlak.

Pösteki                   :Yünlü koyun derisi.

Pöstekisi çıkma:Çok çalışarak. yorulmak

Pöşge           :Soba.

Pur               :Bir çeşit toprak.

Putuna                   :Turşu konulan büyük tahta fıçı.

Pür               :Çam dalı ucu ,yaprağı

Pürcek          :Çok sık uzun püskül.Salkım.                                        

Püre             :Sebze,meyve haşlaması,ezmesi.                                  

Püs              :Mısır koçanı püskülü.

Püskül           :Süs.                                                                       

 

 

       

 

 -R-

Rafan gitmek:Çok hızlı gitmek,ilerlemek.

Rahle         :Kitap okuma sehpası.                                   

Rahmet      :Yağmur.

Reşat         :Altın.                                                                              

                                                       

 

 

                                                     

        -S-

Saablanma:Sahip çıkma.

Sabat  :Sabır.Bekleme.

Saç    :Üzerinde ekmek pişirilen tandır.

Saçayağı :Saç altı üç ayaklı yuvarlak demir.                                                  

Sadır   :Sidik.

Sağnak         :Yağmur.

Sağrak   :Tereyağı saklanan ağaç kap.

Sahan :Geniş derince bakır yemek kabı.

Sakar  :Hayvanın alında bulunan beyazlık.

Sakat  :Vücutda çıkan yaralar.Cıban.

Sakartlak :Kan emici böcek.Kene.

Sakırca   :Beyaz çiçekli kökü yenen yabani bitki.                                                          

Sal        :Tabut.

Salamuk  :Tuvalet.                                                                         

Salık      :Tarif.Yön gösterme.

Sali         :Salı günü.

Salma     :Serbest bırakma.

Salman    :Köy bütçesine verilen para.

Sandım     :Zannettim.

Saplık       :Balta,kazma sapı.                                                                         

Saplıayak : Ayran metal kepçesi.

Sarıavu    :Saru çiçek açan ormangüllü.

Sarıncalı   :Yabani sarı arı.                                                            

Sarma       :Etrafını çevirme.Lahana dolması.

Sasuk         :Tatsız. Lezzetsiz.                                                                   

Savak       :Değirmen suyunu yönlendirme.

Savmak     :Atlatmak.Kesmek.

Savruk       :Müsrif,eli açık.

Savuşma    :Gitme.Sırasını geçme.

Sayfan                 :Bahçelerde bekçi kulübesi.

Sazak        :Bataklık.Çamurlu.

Sazlık        :Sürekli su tutan arazi.Batak.

Sazmak     :Islak çimen.

Sef           :Yanlış.Hata.Ters yön.

Seflik        Yanlışlık.

Seğirtmek :Koşmak.Fırlamak.

Seki           :Tarlalar arası tümsek sınır.   

Sekmen     :Küçüçk tahta oturak.

Selek        :Ortaboy sepet.

Semekse    :Üzüm çorbası.

Semete       :Sebep,neden,vasıa.Uyku sersemliği.

Sendeleme:Dengesini kaybetme.

Sepetbaş    :İçi boş kafalı.

Sepgen      :Rüzgarlı yağan yağmur.                                                            

Serenti               :Direkler üstüne yapılan kiler.                                                 

Sergü        :Üzerinde kurutma yapılan örtü.Çarşaf.                                 

Set           :Oturma yeri,koltuk,sedir.

Sıbıç         : Sebze ve meyve sapı.

Sıçan        :Küçük fare.

Sığ             :Derin olmayan.

Sıksapı      :Sökülüp kurutulan ince mısır sapı.

Sınnak       :Hayvanların ayak tırnakları.                                            

Sıpartlama :Elbise kolu,paça kıvılma.

Sıpa          :Eşek yavrusu.

Sırf            :İnadiye.Onun için.

Sırappa      :Sıraya dizili.

Sırgan        :Isırgan otu.

Sırıtma       :Gereksiz gülme.                                   

Sırnaşık       :Şımarık, yapışkan.

Sırtarmak    :Alaylı gülme.                                                                             

Sıvışma       :Saklanma,kaybolma.                                            

Sıymak        :Kaymak,kayak.

Sıypırmak    :Kaydırma,kenara vurdurma.

Sibekbaşlı    :Gıcık,aksi,inat huylu.

Sifde            :İlk önce,yapılan.

Sifdiin          :İlk olarak.                                                                                  

Sille              :Tokat

Silek             :Paspas.

Sim              :Yaldız.Parlak tel.

Simelek        :Uyşuk.İşe yaramaz.

Sin                :Saklan.

Sini               :Büyük tebsi.Sofra.

Sinmek          :Saklanmak.

Sinsi             :Gizlice yapmak .                                                          

Sirke            :Yeni doğan bit yavrusu.

Siron            :Yufkadan yapılan yoğurtlu yemek.

Sitil              :Madeni su kovası.

Sivil              :Ekilecek küçük soğanlar.                                                           

Sivsiv           :Küçük fare yavrusu.

Sofa             :Evin giriş bölümü,odası.                                                

Soğlama        :Fındık hasat sonu tekrar arama.Başak.

Somun          :Yuvarlak fırın ekmeği.                                          

Somurtgan     :Dargın duran.

Söfe             :Kapı üstü.                                                                         

Sökütmek      :Üzerindeki elbiseyi çıkartma.

Söykenmek    :Bir yere yaslanma.

Sudökünme    :Küçük ihtiyaç.

Sulusepken     :Sulu yağan kar.

Summuk         :Yumruk.

Susak           :Su kabağı.Su kabı.

Suluk              :Süzme konulan yer.

Sülfü               :Pasaklı.                                                    

Sümüç          :İki parmak arası ölçü.

Sümsük           Yalaka.Şımarık.

Süsme          :Hayvanların vurması.İtekleme.

Süzme          :Kurumayan yaş çökelek.                                           

 

 

 

 

        -Ş-

Şablak          :Tokat,şamar.                                                         

Şal               :Başa ve omuza alınan örtü.

Şalak            :Zamanı geçmiş  hıyar.

Şalgam         :Tohumluk hıyar.

Şamar           :Sille,tokat.                                                           

Şankettirme   :Vurma.Ses çıkartmak.

Şangır           :Dökülme,dökme.

Şankurşunkur:Çarçabuk toplanma.Acele.

Şap              :Acı,zehir.

Şapırtdatma   :Yiyecek yemek.

Şapurtma      :Sesli öpme.

Şarba           :Baş örtüsü.

Şavadak        :Aniden,birdenbire.                                                             

Şavulgu        :Kısa süren gelip geçen yağmur.

Şayet           :Eğer.

Şebek           :Balık,hamsi pullu.

Şelbet          :Şekerli su.                                                                               

Şelek            :Küçük sırt sepeti.

Şennik          :Sebze ekilen küçük tarla.Küçük bahçe.                                      

Şıma             :Beton,sıva.

Şilte             :Bez örtü.Yatak yorgan astarı.

Şindik           :Şimdi.

Şincik           :Hemen.                                                             

Şiş               :Örgü yapmada madeni çubuk.Tığ.

Şişek            :Yaşına gelmiş koç koyun.

Şöfer            :Sürücü.Şöför.

 

 

 

 

              -T-

Ta               :Daha.İşte.                                                            

Taflan           :Karayemiş.

Taflanduzlusu:Taflan tuzlaması yemeği

Tahtakurusu  :Kokulu böcek.

Takguma       :Ağaçkakan kuşu.

Talanmak        :Durmadan bir şeylerle uğraşmak.

Talaş            :Mısır koçanı dış yaprağı.

Tam             :Ağıl,ahır.

Tangır           :İçi boş ses çıkaran.                                                   

Tangırtı         :Görülmeyen ses.

Tapma          :Dalma,kaparak alma.Koparma.                                  

Tapış            :Paylaşma.

Taran              :Sudaki taşın altındaki boşluk.Balık yuvası.

Tarumar          :Dağınık.

Tas              :Bakırdan yemek su kabı.

Tasal            :Tembel işe yaramaz.Takatsiz.

Tasattuketmek:Dağıtmak.

Tay              :Taşınacak yük parçası.Küçük at yavrusu.

Taylanmak      .Hazırlanmak.

Tazı                 :Köpek.

Tazılanma      :Çabuk olma.                                                             

Teçin            :Taze tuzsuz peynir.

Teçir            :Esnaf.

Tedarık           :Hazırlık.

Tehin              :Çok hızlı hareket eden küçük hayvan.

Tehingibi         :Atik olmak,elli çabuk olan.

Tekne kazıntısı:Son olan çoçuk.

Telaşa              :Panik.Telaş.

Telaşiyekalma:Telaşlanmak,Telaşa düşmek.                                                  

Telef               :Çok yorgun düşmek.Perişanlık.

Telef tasal       :Yorgun argın olmak.

Telesimek        :Susamak.

Tesbermek       :Kurumak.                                                          

Tembi           :Uyarı,ikaz.

Tenkme         :Tekleme.

Tente           :Büyük bez parçası.Sergü.                                

Terbüşlü        :Mutfakda kapaklı tabak.

Terki            :Sırt çantası.Eyer çantası.

Terkeş          :Ters,çok karışık.

Tesbermek     :Yorulmak.

Tesce              :Çok aceleci.

Testi            :Toprak kap.

Tevek           :Üzüm,kabak hıyarın uzun dalları.

Tevekkel       :Sakin,sessiz kişi.Gariban.Ganayaklı.                                                       

Tez              :Çabuk.Hızlı bir şekilde.                                                                 

Tıfıl              :Küçük,küçücük.

Tıkaç            :Tapa,tanpon.

Tıkız             :Sıkıca kapalı,bağlı.Kapalı.

Tıngırak         :Hayvanlara takılan konik çan.

Tıpa             :Tapa.

Tibal               :Giyimine çok titiz olan.

Tiftik            :Keçi yünü.

Tiken            :Diken.

Tili               :Çok titiz kişi.

Tir                    :Yemek seçen.

Tirebezi           :Pamuklu dokuma,basma bez.

Tirizma           :Toprağı derin kazmak. 

Tivsi             :Küçük balık,hamsi.

Toftaşma      :Sakinleşme.

Tokarak        :Yuvarlakca.

Tokaç           :Çamaşır yıkamada kullanılan sopa.

Tokmak         :Ağaç takoz.

Toklu            :Yaşına gelmiş koyun.

Tombul         :Yuvarlak,şişman.

Tonga             :Tuzak                                                     

Topuk           :Ayağın arka kısmı.Yaylada ot çeşidi.

Topuk otu     :Yaylalarda yetişen bir ot.

Topur           :Dalda dikenli kestane meyvesi.Çotanak.

Tor              :Boncuk,oya boncuğu.                                                   

Toy              :Acemi.                                                                               

Tozak           :İnce hafif yağan kar.Çok tozlu yer.

Tömbek         :Diken meyvesi,böğürtlen çileği.

Tömbelek      :Küçük davul.                                                        

Töngel          :Muşmula meyvesi.

Tulkurma       :Şişme.

Turkurma       :Sinirlenme.

Tulum           :Peynir konulan koyun keçi derisi.                                        

Tumba          :Hamtevekten yapılan balık tutma sepeti.

Tutak           :Mutfakta sıcak kap tutacağı.

Tuzlak          :Koyunlara tuz verilen yer.

Tüksü           :Yakma.Yanmış.

Tülemek        :Başlangıç.Meydana gelme.

Tüllermek      :Aniden üşümek.

Tümsek         :Yüksek yer,seki.                                                   

Tünek           :Kümesde tavuk oturakları.

Tünekleme     :Oturup bekleme.                                          

Tünemek       :Tavuk oturması.

Tütmek         :Yanarak duman çıkarmak.

Tütsü           :Yakılarak duman çıkarma.

Tüy              :Hafif.Kıl.

 

 

 

 

        -U-Ü-

Uçgur           :Bel bağı.Don lastiği.                                                                                      

Uçkurusu       :Kuru dal.                                                                                  

Ufra             :Ekmek pişirmede sacı üzerine serilen un.

Uğurlama       :Gönderme.

Uğurak :Varılan yer.

Ula               :Erkeklere seslenme.

Ulo               :Kadınların eşlerine seslenişi.

Uluk                :Pis,pasaklı.

Umma           :Ümit etmek

Umsunma      :Ümit ile beklelek.

Unluk            :Değirmende un konulan yer.

Urgan           :Halat.

Uruf olmak     :Üzülmek.

Uslu             :Akıllı.Sakin insan.

Usulca             :Yavaşca.

Uşak                :Erkek evlat.

Uy                    :Bir hayret nidası.

Uyartmak         :Uyandırmak.                                                    

Uyra             :Rüya.                                                                      

Uyruk           :Hayvanları arka kısmı.

Uyuz            :Zayıf.Hastalıklı.

Üğüm            :Fındık dalları.

Üğütmek       :Un haline getirmek.

Ül                :Undan yapılan civciv yemi.

Ürkme           :Korkma.                                                                                            

Ürmek           :Haylamak.                                                                        

Üşmek          :Toprağı eşmek,çukur kazma.

Üşenmek       :Çekirgenlik.İçinden gelmemek.İsteksiz.

Üveç               :Yaşı gelmemiş erkek koyun.

Üzmek          :Dalından koparmak.

Üzüm ayı        :Ekim ayı.

 

 

 

 

          -V-

Vacurvucur konuşma :Çok ve boş konuşmalar.                                            

Vakırtı                    :Gürültü.

Vakurvukur etme      :Çok gürültü yapmak.

Vallah                    :Yemin.

Vana                            :Çeşme musluğu.

Vapur                     :Gemi.                                                          

Varmak                       :Ulaşmak.

Varta                        :Zorluklar.Tehlikeli durumlar.

Vay                       :Şaşma sözü.Şaşkınlık.

Verep                     :Yamaca karşı düz yol,düz gitmek.                                       

Vıcık                      :Sulu çamur.

Vıcırtlatma              :Ezme işi yapma.

Vıyık                      :Kısık ses.                                                             

Vızıklanma              :Nazlanma.Şımarıklılık.

Vire                         :Daima,devamlı.                                                 

Viy                        :O da ne.

 

 

 

 

             -Y-

Yaba            :Çatal ağızlı tel kürek.

Yaban           :Orman.

Yafta            :Resmi kağıt.

Yağlaş          :Undan yapılan yemek.

Yakarma        :Yalvarma.

Yal               :Hayvan yiyecekleri.

Yalak            :Su toplanan çukur.

Yalavu          :Ateş alevi.Ateşın sıcaklığı.

Yalavuz         :Yalnız,tek başına olan kimse.

Yaltaklanma   :Çıkar için kişiye yanaşma.

Yama            :Yokuş,yamaç.Ek yapma.                                            

Yamalık         :Yamada kullanılan bez parçası.

Yambul         :Topal

Yane               :Ne sandın.

Yapma             :El ile yapılan aletler.                                                                 

Yar              :Uçurum.

Yardaklanma  :Kişiye yağcılık yapma.

Yarık            Açılmış.

Yarma           :Mısır kırması.

Yarmaça       :Kızılağaç odunu.Yarılmış odun.

Yasan olmak   :Ortadan kaybolmak.                                                

Yaş              :Islak.

Yaşmak         :Baş örtüsü.

Yavan           :Tadı az olan.Tuzsuz.

Yavşak         :Bit yavrusu.

Yavşu           :Tarlada yetişen yenilen bitki.

Yaykın          :Kızılağaç.

Yaylım :Otlak,mera.

Yaymak         :Sermek.Hayvan otlatmak.                                                        

Yazlık           :Yaylaya çıkma.

Yazma            :Başa örtülen beyaz çember.

Yetişme        :Bir yere varmak.Büyümek.

Yelönü          :İçi boş fındık.

Yen              :Süt hayvanı memesi.

Yenlik           :Hafif.

Yesir               :Koşularak ebelemece oynanan bir oyun.

Yevgi            :Hayvan yiyeceği otlar.

Yezit            :İnatcı,menfaatcı kimse.                                                

Yıldırak          :Kaygan.

Yılışık             :Yalaka,dalkavuk.

Yılkı              :Yaylada başıboş atlar.                                                       

Yıprak           :Becekli.                                                                      

Yitmek :Kaybolmak.

Yivdin             :Kokulu yabani bir bitki.

Yolluk             :Gelin almada arkadaşlarına verilen bağşiş.                                                                 

Yolmak          :Bitkileri el ile koparmak toplamak.

Yoluşma        :Birbirini tutarak çekiştirme.Güreşme.

Yonga           :Odun parçası.

Yosma          :Güzel alımlı.Boylu boslu.                                            

Yorgan          :Yatakda üste örtülen örtü.

Yoz              :Kıraç arazi.

Yörek           :Beşik bezi.                                                                             

Yufka           :İnce açılan hamur,börek.                                             

Yuğlamak      :Devirmek.

Yuka            :Derin olmayan.Suyun derin olmayan kısmı

Yukarı           :Üst taraf.

Yunmak          :Yıkanmak.Çimmek.

Yüğleme        :Bileleme.Ucunu sivriltme.

Yüklü              :Gebe.Hamile.

Yürük           :Atik,çevik.

Yüzme          :Gölde yıkanma.

 

 

 

 

        -Z-

Zaar             :Köpek.

Zabaccak      :Yarın sabah.Ertesi gün.

Zahra           :Değirmene giden üğütülecek mısır.

Zara                 :Tahıl,mısır,buğday.

Zaten           :Halbuki.

Zatiberi           :Eskiden beri.                                                                 

Zebelemek     :Ayağı dolaşmak.

Zebil             :Fazla.Çok.                                                                     

Zeğele          :Akşam üstü.

Zeklenme      :Konuşarak alay etmek.

Zembelek      :Yay.                                                                        

Zembil          :Kıldan dokunan sırt çantası.Askı.Zincir.                    

Zemheri        :Ocak ayı.

Zıbaddatma   :Kıvrılıp yatmak.

Zıbarmak       :Ölmek.

Zıbıç,zıbçık    :Sebze meyve sapı.

Zıkkım           :Zehir.                                                                           

Zıkkımınkökünü ye:Zehirlen.Bedua.

Zıldırın zaarı   :Çok gezen.Gezmek.                                                        

Zınnık           :Çok az.Zerre kadar.                                                            

Zıpka            :Yöresel pantolon giysi.

Zırvalamak     :Dağıtma.Saçmalama.Tutarsız konuşma.

Zırzır            :Sürekli gereksiz konuşma.                                   

Zırzop           :Delidolu.

Zıt               :Ters.

Zıtlık             :Terslik.

Zibçik           .Zurnanın ötürülen kısmı.Düdük.

Zifir              :Sigara dumanı nikotin.

Zil                :Beşiğe takılan küçük yuvarlak çan.

Zilli               :Kavgacı kadın.

Zilzurna         Sarhoş.

Zivzik           :Küçük.Küçük fare.

Zollu             :İyi.Çok güzel.                                 

Zorlu               :Güçlü kuvvetli.

Zote                : Saklanmaç oyunu.

Zuğur           :Meydana gelme.

Zumbuk         :Yumruk.                                                       

Zülüf            :Kulak yanı saçlar.Favori.

Züğriyet        :Nesil.Kök.

Züğül            :Özürlü olan.Sakat.                                         

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ: Bu Giresunca Dil Sözlüğünü rahmetli Annem Hatun KAPLAN’ın ruhuna armağan ediyorum.Çünkü o hep Giresunca konuşurdu.Ruhu şahat olsun.

 

                                                                                                                     Abdullah KAPLAN