Bu Belge Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Öğretmenleri A.Fikret Ali'den alınmıştır.Kendiside Belgenin sahibinin yakını olan Mustafa Durkaya tarafından iletilmiş verilmiştir.
Ülkemizde Sürücü eğitimin tarihi konusunda önemili görüldüğü için Sürücü eğitimi hususunda çalışmalar gereği duyulmuştur.Belgeden de anlaşılacaği
üzere 1927 tarihi yılında Ülkemizde Trabzon?da teorik ve uygulamalı Sürücü eğitimi yapılmakta olduğu ve bu eğitimin sonunda yapılan sınav ile insanlara sürücü belgesi verilmeye başlanmıştır.
Ülkemizi uygarlık ve teknoloji ile buluşturan başta K.ATATÜRK olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını anıyor ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.
Türkiye de Trafik ve Sürücü Eğitimi verilmesi cumhuriyetin ilk yıllarında Trafik ve sürücü mektepleri açılarak verilmeye başlanmıştır.Bu trafiğin ne kadar önemli bir olgu olduğunu göstermektedir.Bu belge sahibi Sami Efendi Trabzon Trafik ve Sürücü Mektebinde eğitim görerek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.
Bu belge Ülkemizde trafik eğitiminin önemini bir kere daha ortaya koymaktadır.
Bu Trafik ve sürücü mektepleri Köy enstitüleri ile birlikte kapatılmıştır.Türkiye?ye karanlığa mahkum edilerek eğitimsiz bir trafik kullanımı başlatılmıştır.Bu gün Sürücü Kursları o yıllarda açılan trafik mekteplerinin boşluğunu doldurmak için bu görevi üstlenmiştir.
Bilgilerinize sunulur.

Gönderen: Abdullah KAPLAN