27.7.2013Kadir gecesini,
kim sevabına inanıp
onu kazanmak
ümidiyle ihya ederse,
geçmiş günahları affedilir

(Müslim, Müsafirin 174, (769);
Ebu Davud, Salat 318, (1371);
Tirmizi, Savm 83) 27.7.2013“Oruçlu bir kimse
yalanı ve yalanla iş
yapmayı terk etmezse onun
yemesini içmesini terk
etmesine ALLAH’ın
hiçbir ihtiyacı yoktur.”

[Buhari, Savm, 8.]


 27.7.2013Resulullah (sav)'a :"
Kadir gecesi
(Ramazan'ın neresinde?)
diye sorulmuştu.
O da, Ramazanın tamamında."
diye cevap verdi.

[Ebu Davud]


 27.7.2013Ey iman edenler!
Allah’a karşı gelmekten
sakınmanız için Oruç,
sizden öncekilere farz
kılındığı gibi,size de
farz kılındı.

(Bakara Suresi 183)